5/2/04

More love notes for "The Perversion of Christ"

(More fan mail in reaction to my article "The Perversion of Christ:" http://movies.groups.yahoo.com/group/noelmoviereviews/message/427 )

 

From Yob Santos (privateproperty24@yahoo.com):

 

well obviously you are one on the anti-semitic protestors. masyado kang apektado ng palabas,sana hindi mo na pinanood at pinag aksayahan pa ng panahon para isulat. ktang kita naman na ikaw ang guilty at pilit mong ikinukubli ang iyong mga kasalanan sa di pagsangayon sa palabas.. lumayas ka SATANAS!!!!!!! lumayas ka sa mundong ito kasama ang mga dmonyong manunulat na kasama mo.guilty lang kayo dahil masyado kayong makasalanan at di nyo iyon kayang tanggapin, aminin nyo..tinamaan din kayo sa palabas kaya TAKOT kayo sa katotohanan. nagkukubli sa ilalim ng mga ballpen at papel. mga mapagkunwari, kayo ang dapat na unang pukulin ng bato hanggang mamatay. mga mapagtatwa!!!!!!!!isinilang ka upang maging kasangkapan ng demonyo,  yun ang purpose mo dito sa lupa kaya di kita massisisi.   

 

Rough translation:

 

well obviously you are one on the anti-semitic protestors. you're too affected by the picture, you shouldn't have watched it and wasted your time writing. it's clear that you are guilty and you're forcing your sins on a movie that you don't agree with. leave SATAN! Leave this world and take your fellow dmon (sic) writers with you. you all feel guilty because you have too many sins and you can't accept it, admit it…the movie hit you so you are AFRAID of the truth. Hiding behind ballpen and paper. pretenders, you should be the ones stoned until dead. fools! you were born to consort with demons, that's your purpose on this world so I can't blame you.

 

No comments: